O PROJEKTU

Původní myšlenka projektu vznikla již na přelomu roku jako snaha pomoci dětem a mladým lidem z dětských domovů, prostřednictvím vzdělávání v oblasti komunikace, spolupráce, kritického myšlení a osobní efektivity. 

Nápad se zalíbil nejen organizacím, které dětem z dětských domovů pomáhají, ale i celé řadě lektorů a koučů a následně dokonce i jejich vlastním dětem, které se chtěly podobného programu také zúčastnit.

Snad paradoxně i díky "koronavirové pauze" od školy, nebo zkrátka proto, že Generace Z má potenciál jednoho dne změnit tento svět, nakonec převzali iniciativu právě zástupci této generace, poskytli své jedinečné know-how a pomohli projekt rozšířit na další věkové skupiny, výraznou měrou změnit jeho tvář, cíle, poslání i samotný obsah.

Konkrétně tento web dokázaly na free platformě a s pomocí volně dostupných zdrojů vytvořit v průběhu jednoho týdne dvě třináctileté dívky (zatím stále s pomocí Generace X). V současné chvíli je v jejich režii i marketing projektu na sociálních sítích a podílejí se i na organizačních přípravách projektu, jehož chtějí být aktivní součástí i v průběhu letních prázdnin.

POSLÁNÍ PROJEKTU

Věříme, že nastal čas chtít od vzdělání něco víc. Rozhodující již nebudou vědomosti a informace, které si na internetu dokáže najít každý. Všeobecná gramotnost se  v našem regionu dávno stala samozřejmostí a internet smazává rozdíly v získaných vědomostech jedničkářů a trojkařů rychlostí, s jakou dokážete umělé inteligenci zadat hlasový příkaz k vyhledávání. Klíčovým faktorem pro úspěch budou čím dál více sociální dovednosti jako komunikace, emoční inteligence, zvládání stresu, nebo v poslední době čím dál aktuálnější potřeba kritického myšlení.

Chceme podporovat přirozenou touhu dětí a teenagerů být nezávislí, samostatní a zkoušet nové věci. Nebát se chybovat a spolupracovat s ostatními, učit se oddělovat podstatné od naléhavého. Věříme, že ač ještě nejsou dospělí, mohou komunikovat, spolupracovat a řešit problémy mnohem lépe než dospělí a naučit se to mnohem dříve než v zaměstnání.

Projekt Teen LeaderZ Summer Camp nemá ambice změnit či zachránit svět. Víme, že jeden týden sebelepšího rozvojového programu našim dětem úspěšný a spokojený život nezaručí, ale může být nezapomenutelným zážitkem a prvním důležitým krokem na cestě k němu.  

CÍLE PROJEKTU

1

Sdílet zkušenosti a předat nastupující generaci klíčové hodnoty a dovednosti dobrých leaderů jako jsou: odvaha a laskavost, schopnost řešit konflikty, překonávat překážky, umět autenticky prezentovat sebe i své názory a v neposlední řadě využít naplno svůj talent a možná dosud skrytý potenciál.

2

Dát zástupcům generace Z prostor, aby  všem dospělým i sami sobě dokázali, co v nich je, jaké hodnoty, zajímavé projekty či filmy dokáží ve svém věku a během jediného týdne vytvořit. 

3

Chceme, aby celý summer camp měl skutečný real-life impakt. Vytvořené filmy se budou ucházet o účast v soutěži Noc filmových nadějí a inovativní komerční i charitativní projekty se poperou o zájem veřejnosti a případných investorů. Kdo ví, možná to budou právě projekty a myšlenky dětí generace Z, které skutečně změní tento svět.